Jam’e Kimler Davetli?

18 yaş üstü, Anadolu’nun her yerinden, mümkün olduğunca çeşitli bir topluluk oluşturacak bireyleri bir araya getiriyoruz. Bu kişilerin varlıklarıyla çeşitliliğe kattıkları değerlere ek olarak;

  • Yaşam ve iş tecrübesi (başlangıçtan çok tecrübeliye);
  • Sosyal değişim ve topluluk oluşturmak için kullanılan yöntem ve alanlar (STK, topluluk, aile, mahalle, kurumsal şirket ve hükümet çalışanları, girişimciler,  şifacılar, hayırseverler, vs.);
  • Çalışma alanı ve odak konusunun çeşitliliği (örneğin, yurttaş haberciliği, yerel ekonomiler ve küreselleşme, yerli halklar, kadın, çocuk, genç ve engelli hakları, eğitim, gıda güvenliği, inanışlar, sağlık, ekoloji, ruhsal şifalanma, travma terapisi, sürdürülebilir yaşam araçları, politik katılım, sosyal ve ekolojik mimari, paylaşım ekonomisi, armağan kültürü, insanlık onurunu çeşitli araçlarla güçlendiren, insan hakları alanı çalışmaları, vs.);
  • Doğum ve yaşam yeri (Anadolu’nun farklı bölgeleri, illeri, köyleri ve kentler);
  • Her türlü etnik kimlik ve dini inanç çeşitliliği

 

Aynı zamanda niyetimiz, bazı ortak değerleri paylaşan insanları bir araya getirmek:

  • Kişisel, topluluk ve sistemik değişimin ortak bir noktada buluştuğunu ve bu anlayışla çalışanlar
  • Kişisel hayatlarında ve içinde olduğu topluluklarda karşı karşıya oldukları sorunlara yeni ve sürdürülebilir çözümler bulanlar/bulma hedefiyle yola çıkanlar
  • Sadece yanlışlara ve hatalara tepki vermek yerine, kendilerinde ve topluluklarında halihazırda var olan kaynakları, doğruları, iyi ve sağlıklı olan her şeyi kutlayanlar ve bu noktadan yola çıkarak eyleme geçenler
  • Katılımcı süreçlerle ve topluluğun ortak aklıyla çalışanlar ve/veya bunu öğrenmek /deneyimlemek isteyenler
  • Bu kriterler dâhilinde, topluluğumuzda kadın-erkek ve yaş çeşitliliğini dengede tutmaya çalışıyoruz.